Home page > Aktuality > Yellow cross 2021 - rozhovor s náčelníkem štábu brigády

Yellow cross 2021 - rozhovor s náčelníkem štábu brigády

U 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci je od roku 2008 ustanoveno velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany, které je vyčleněno pro Britský armádní sbor jednotek rychlé reakce (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC). O tomto velitelském prvku a o cvičení YELLOW CROSS 2021 (YC21), které právě v Liberci probíhá, jsme hovořili s náčelníkem štábu brigády pplk. Vladimírem Kálmánem.


Mohl byste stručně představit velitelství brchbo pro ARRC?

Jako brigádní velitelský prvek jsme afilováni k britskému armádnímu sboru jednotek rychlé reakce. Podílíme na přípravě a provedení jednotlivých cvičení ARRC a v případě nasazení tohoto sboru do operace jsme, podle potřeby, připraveni být také nasazeni. V míru toto velitelství tvoří organizační jádro, při plánování a provedení cvičení a samozřejmě při reálném nasazení se tento počet rozroste do celého funkčního štábu, čili 45 osob. K tomu využíváme další příslušníky štábu pluku i štábů obou chemických praporů dislokovaných v Liberci. 

Jak toto velitelství vzniklo?

Jedná se o společné česko-britské velitelství brigády, které vzniklo na základě bilaterální dohody mezi Ministerstvem obrany Velké Británie a ČR. Plných operačních schopností dosáhlo v roce 2012.

Jak by vypadalo naše případné nasazení?

V případě nasazení by velitelství bylo rozmístěno společně s velitelstvím sboru a plnilo úkoly v souladu se situací v operačním prostoru velitelství ARRC. V případě potřeby by velitelství řídilo činnost chemických jednotek, které by mu byly přiděleny sborem.

Co pro vás znamená cvičení YELLOW CROSS?

YELLOW CROSS je velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk, které je každoročně organizováno v Liberci. Hlavním cílem cvičení je ověřit schopnost štábu brigády plánovat, řídit a koordinovat úkoly chemického zabezpečení ve prospěch operace armádního sboru a prověřit schopnosti vyvedených chemických jednotek v plnění těchto úkolů. 

Cvičení se odehrává v rovině štábní v Liberci a v rovině taktické na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá. Je vyvrcholením celoročního výcviku a přípravy štábu brigády. Předcházely mu tři štábní nácviky, jejímž obsahem byl operační plánovací proces, finálním produktem pak operační rozkaz velitele brigády.

Je něco specifického na tomto cvičení?

Vševojskový námět cvičení slouží pouze jako podklad (background scenario), hlavní úsilí je věnováno CBRN rozehře – plánovacímu procesu štábu brigády v operaci a procvičení jednotlivých úkolů chemického zabezpečení vyvedenými jednotkami. 

Letošní cvičení je specifické tím, že velitelství brigády je doplněno o příslušníky štábu CBRN Defence Task Force, který je vyčleněn do Síly rychlé reakce NATO, zkráceně NRF. Toto účelové uskupení bylo certifikováno v loňském roce a v současnosti probíhá jeho udržovací výcvik. 

Každoročně se našeho cvičení účastní také štábní důstojníci nadřízeného stupně (HQ ARRC) a příslušníci chemických jednotek a specialisté chemického vojska armád NATO: např. YC19 se zúčastnilo 21 zahraničních důstojníků z Velké Británie, Kanady, Dánska, Litvy a Polska. V letošním roce v Liberci cvičí příslušníci armád Itálie, Španělska, Velké Británie, Polska a Německa.  Loni cvičení navštívil velitel sboru ARRC generálporučík Edward Smyth-Osbourne a vysoce ocenil vycvičenost, připravenost na nasazení a celkově profesionalitu našich vojáků.

Jaké máte ambice do budoucna?

Naší ambicí je udržet vysoký standard připravenosti štábu brigády pro nasazení do operace.   

Usilujeme, aby cvičení bylo zařazeno do NATO MTEP (Military  Training and Exercise Program), což je databáze mezinárodních cvičení NATO a národních cvičení s pravidelnou mezinárodní účastí. Zařazením do tohoto programu bude potvrzen mezinárodní kredit, který cvičení během svého působení získalo. 

A je reálné, aby cvičení YELLOW CROSS do tohoto programu bylo zařazeno?

Ano, je to reálné.

Jaké by měl mít podle vás příslušník štábu vlastnosti?

Požadavkem je, aby byl operačně, odborně a jazykově na výši. To je základní předpoklad k tomu, aby byl schopen kvalitně přispívat k plnění úkolů velitelství brigády. 

Rozhovor vedl kpt. Petr Šabaka

Nahoru