Home page > Aktuality > POMÁHÁTE MI PROFESNĚ RŮST

POMÁHÁTE MI PROFESNĚ RŮST

Aktivními účastníky cvičení Yellow cross 2021 jsou i příslušníci cizích armád. O krátký rozhovor jsme požádali příslušníka Italské armády.


Bylo by možné se nejprve na začátku našeho rozhovoru představit?

Jsem nadpraporčík Michele Sansone 7. pluku CBRN Defense dislokovaného v Civitavecchia a jsem velitelem čety. Na tomto cvičení jsem součástí rozehry a imituji naši italskou jednotku CBRN zařazenou tento rok do NRF.

Jste na takovém mezinárodním cvičení poprvé?

Ano. V zahraničí jsem v této roli poprvé. V Itálii jsem se už takových cvičení samozřejmě zúčastnil. Mám tedy určitou představu toho, co to obnáší. Co je však zajímavé, že ho vnímám v detailech. Je to pro mne velice dobrá zkušenost. Taky musím upřímně říci, že jste velice dobří mimo jiné v tom, že mne pomáháte zodpovědět některé moje pochybnosti nebo otázky, které mám. Pomáháte mi růst. Umím velet četě, ale chybělo mi pochopit oblast na úrovni velení.

Preferujete více velet v poli nebo vás více zajímá štábní práce?

Samozřejmě velel jsem četě poměrně dlouhou dobu, ale teď dělám novou zkušenost, která mne zaujala a inspirovala. A ve štábní práci se chci zlepšovat. To, co je pro mne výzvou, je angličtina. Mohu říci upřímně, že jak jdou dny a hovořím s vámi, tak i přes akcent se stává naše porozumění, řekl bych je stále více familiární, je to stále jednodušší, je to více a více procházka. Takže pro mne není nejtěžší pochopit vnitřní procesy ve štábní práci, ale také zlepšit se v jazyce. I na úrovni osobní jste dobří, vstřícní a dobře připraveni.

Jak vnímáte vzdálenost štábu od jednotek a otázky spojení?

Pracoval jsem jako velitel čety v poli a teď sedím pod stanem na štábu. Vím, jak to vypadá v poli, jaké jsou časy plnění jednotlivých úkolů, vím, co se odehrává v hlavách vojáků, takže myšlenkově jsem na ně napojený. To je důležité. A myslím si, že štáb může pracovat dobře, pokud ví, co se děje v poli.

Děkujeme vám za rozhovor.

Rozhovor vedl kpt. Petr Šabaka

Nahoru