Home page > Aktuality > Ocenění "Praporčík roku" u 31. pluku

Ocenění "Praporčík roku" u 31. pluku

PRAPORČÍK ROKU

Cena praporčíka roku u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče v Liberci je udělována již šestým rokem. O okolnostech tohoto ocenění jsme požádali o rozhovor vrchního praporčíka pluku nprap. Roberta Dolozima.

Proč jsou odměňováni zrovna praporčíci?

To je dobrá otázka. Jsou odměňováni, protože jsem cítil potřebu, že by bylo fajn motivovat vojáky od svobodníka až po praporčíka jinak než standartním způsobem, jako například finanční odměna.

Takže jsou zahrnuti i poddůstojníci?

Ano. To, že se cena jmenuje praporčík roku, neznamená, že je odměněn jen praporčík, ale už se nám mezi nominanty objevil i četař. Je to v podstatě napříč celým stříbrným sborem.

Jaká jsou kritéria pro výběr praporčíka roku u pluku?

Ta kritéria jsou složena z tak zvaných tvrdých dat, to například znamená, jak nominant na toto ocenění plní své základní vojenské povinnosti nebo se zúčastňuje zaměstnání, cvičení, jaké má hodnocení nadřízených. Pak tu jsou měkká data, tedy jak vystupuje ten člověk, jeho loajalita, sebezapření, jaké má morální vlastnosti. Což je aspekt, který se nikde jinde příliš nehodnotí nebo nezdůrazňuje. Hodnotí se, jakým je vzorem pro ostatní, jak je schopen pracovat nad rámec povinného, nebojí se přijímat výzvy, nehledá důvody proč něco neudělat, ale způsoby, jak udělat.

Kandidáty vybíráš ty nebo ještě s někým jiným?

Konkrétní návrhy podávají vedoucí a vrchní praporčíci. Já jsem se zřekl práva volit oceněného. Vrchní a vedoucí praporčíci musí dosáhnout konsenzu: Ano, tento voják je hoden převzít ocenění. Nechceme říci, že si to zaslouží, ale je ten nejlepší pro konkrétní rok.

Kolik let tuto cenu udílíš?

Tuto cenu udílíme od roku 2015 s mým nástupem do funkce vrchního praporčíka pluku.

Jak vypadá dar nebo spíš cena pro praporčíka roku?

Když jsem přijal úkol být praporčíkem pluku, tak jsem pociťoval potřebu vytvořit si nějaký symbol této funkce, protože armáda je hodně o symbolech a tradicích. Nechali jsme vyrobit meč praporčického sboru. A zmenšeninu tohoto meče, tedy symbolu odvahy, morálky, disciplíny, oceněnému udělujeme. Samozřejmě mu k tomu dáváme za přispění našich sponzorů nějakou atraktivní věcnou cen, jako například seskok padákem, jízda v BVP, let akrobatickým letadlem s mistrem světa Martinem Šonkou. Tato věcná cena by měla být blízko vojenství, nějakým adrenalinem a tak.

Je nějaké specifikum praporčického sboru v hierarchii armády?

Řekl bych, co by armáda měla očekávat od poddůstojníka a praporčíka. Stříbrný sbor je všeobecně páteří armády. A praporčík – seržant – je vlastně garantem toho, že to, co důstojníci, rozuměj manažeři, naplánují, tak ti vojáci to správně pochopí. Je garantem toho, že dokáže vojáky motivovat v dobách, kdy vojáci ztrácejí páru, začnou projevovat nechuť, že udržuje maximální morálku, byť za cenu vlastního nepohodlí, sebezapření, přemlouvání se. Měl by to být takový tmelící článek. A když bychom se měli soustředit na vrchní a vedoucí praporčíky, tak ti jsou takový most mezi zlatou a stříbrnou armádou.

Jaké vlastnosti by měl mít praporčík naší armády?

Pro mne je ta otázka z mé perspektivy těžká, protože jsem starý oprýskaný vlk. Vím, jak se armáda vyvíjela od konce socialismu, přes federaci, svou vnitřní transformaci, v přechodu na profesionální sbor. Takže za mě to znamená, že když chceš být dobrý voják, tak musíš svoji práci „chtít“ dělat. Ne ji „muset“ dělat. Od toho se odvíjí úplně všechno. A když tu práci chceš dělat, tak tak vlastně nepotřebuješ ani žádné nápovědy, že bys měl být disciplinovaný, loajální, že bys měl kriticky přemýšlet, že bys měl hledat způsoby, jak vše dotahovat do konce. Takový by měl být voják, praporčík, stříbrňák. Alfa omega je chtít makat a sloužit.

Nahoru