Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Náš útvar vytváří počínaje 3. červencem tohoto roku jednotku aktivních záloh v síle 35 osob. Jedná se o četu dekontaminace, která by po řádném naplnění měla být schopná provádět celé spektrum dekontaminačních operací, jako jsou dekontaminace osob, materiálu, zbraní, techniky a terénu. Jako cílový stav je definována schopnost jejího nasazení do vojenských a nevojenských operací na území ČR, například nasazení při povodních či jiných přírodních i průmyslových katastrofách. Po absolvování základního výcviku projdou příslušníci jednotky odborným výcvikem v liberecké posádce a následně jsme pro ně připravili společný polní výcvik s jednotkami našeho pluku.

Případní zájemci musí samozřejmě v souladu se zákony naší země projít výběrem, lékařským posouzením svého tělesného a duševního stavu a následně i základním výcvikem ve Vojenské akademii ve Vyškově. Naše četa dekontaminace nabízí atraktivní vojenskou specializaci pro hodnosti svobodníka až poručíka. U vybraných jedinců, kteří budou zařazeni na funkce řidičů je nezbytným předpokladem řidičský průkaz skupiny "C" a povolení pro řízení vozidel s modrým majákem, což jsme schopni formou kurzů zajistit.

U zájemců (vyjma dvou důstojnických pozic) nepožadujeme specifické odborné znalosti, vycvičíme Vás. Vašimi instruktory budou profesionální vojáci, kteří mají rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a navíc i zkušenosti ze zahraničních operací.

Pokud zvažujete stát se členem aktivní zálohy 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, kontaktujte nás, sjednejte si informativní schůzku, přijďte si prohlédnout kasárna v Liberci a naše vybavení a techniku.

Chceme, aby záložáci byli nedílnou součástí našeho pluku a aby se začali podílet na nové tradici útvaru a vlastně celé české armády. Obrana naší země není otázkou pouze profesionální armády. Vycvičená a motivovaná aktivní záloha bude jedním z pilířů obrany České republiky!

Do aktivních záloh se můžete přihlásit třemi způsoby:

návštěvou rekrutačního střediska nebo jeho pracoviště,
► návštěvou místně příslušného
krajského vojenského velitelství,
► cestu do AZ lze zahájit i online.

 

Kompletní informace o aktivní záloze najdete na oficiálním webu zde!

Nahoru