Vítejte

Aktuality

 

Fotografie ze soutěže o putovní pohár velitele posádky Liberec ročník 2018

naleznete zde

 

31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

 

navazuje na historii a tradici útvarů chemického vojska v posádce Liberec. Vznikl 1. prosince 2013 a je pokračovatelem útvarů brigádního typu dislokovaných v Liberci od roku 1977.

Pluk je jediný specializovaný svazek Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám.

Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek i varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxických látek. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. V neposlední řadě se zabývá expertní činností ve prospěch nadřízených stupňů. 

Vyčleňuje síly a prostředky do úkolových uskupení AČR pro operace v zahraničí, do hotovostních sil NATO a EU i pro operace na území České republiky.

Přispívá k výcviku a přípravě příslušníků cizích armád ve své odbornosti ať už na území České republiky nebo vysláním mobilních výcvikových týmů na území hostitelského státu.

Přispívá k přípravě občanů k obraně státu organizací vzdělávacích a školících aktivit ve prospěch civilní veřejnosti. Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.

 

 


 

Slavnostní nástup 31. prchbo ke Dni ozbrojených sil

Publikováno: 25.6.2018 Autor: Pavel Tichý

Slavnostní nástup u libereckých chemiků  ...

Nabídka pracovního místa u 31. prchbo

Publikováno: 9.4.2018 Autor: Pavel Tichý

Velitel 31. prchbo nabízí pracovní místo - organizační pracovník oddělení plánování štábu 31. prchboPožadujeme: ...

Cvičení Toxic Lance 2018

Publikováno: 26.3.2018 Autor: Pavel Tichý

Výcvik specialistů chemického vojska SR, ČR a USA„TOXIC LANCE 2018“  ...

Návštěva náčelníka Integrovaného obranného štábu Indie u 31. pluku rchbo

Publikováno: 26.3.2018 Autor: Pavel Tichý

NÁVŠTĚVA NÁČELNÍKA INTEGROVANÉHO OBRANNÉHO ŠTÁBU INDIE V LIBERCI  ...

Nahoru