Seznam událostí

Seznam událostí dne

Datum: 16.5.2016 Místo konání: Liberec

V polovině měsíce května si připomínáme Mezinárodní den rodiny. K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1993 na valném shromáždění Organizace spojených národů. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.

Datum: 6.5.2016 Místo konání: Jeníšovice

V pátek 6. května 2016 se koná na střelnici v Jeníšovicích "XXII . ročník střelecké soutěže velitele posádky liberec."   Účast v soutěži je neveřejná, na základě rozeslaných pozvánek.

Datum: 28.6.2016 Místo konání: Liberec

V úterý 28. června 2016 v Kasárnách 6. října (dolní kasárna) v Liberci se uskuteční již tradiční dětský den a současně den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky techniky, zbraní a vybavení chemického vojska a Vojenské policie

Datum: 18.5.2016 Místo konání: Liberec

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

Datum: 19.8.2016 - 20.8.2016 Místo konání: Králíky

Každý rok koncem srpna se koná vzpomínková akce s více jak patnáctiletou tradicí, zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století.

Datum: 27.8.2016 Místo konání: Liberec, sportovní areál Vesec

V rámci Dětského dne s Československou obcí legionářskou - jednotou Liberecký kraj, SBD SEVER a Libereckým Krajem připomeneme službu našich vojáků, policistů, hasičů a záchranářů a především 25. výročí ukončení bojů operace „POUŠTNÍ BOUŘE" a osvobození Kuvajtu.

Datum: 15.12.2016 Místo konání: Liberec

Datum: 27.1.2017 - 28.1.2017 Místo konání: Liberec

Vojenské plesy se v Liberci těší velkému zájmu a oblibě. Tradičně se ho účastní významné osobnosti Liberecka a významní armádní představitelé. K armádě patří vojenská symbolika, a proto i posádkový ples se zahajuje vojenskými poctami, poté zazní státní hymna.

Datum: 5.5.2017 Místo konání: Jenišovice

V pátek 5. května 2017 se koná na střelnici v Jenišovicích "XXIII . ročník střelecké soutěže velitele posádky liberec."   Účast v soutěži je neveřejná, na základě rozeslaných pozvánek.

Datum: 21.12.2017 Místo konání: Liberec, hala ASO Dukla Liberec a v hale míčových sportů Sport park Liberec (vedle Home Credit Arény Liberec)

Datum: 18.6.2018

U chemiků se děti ani dospělí nenudili

Datum: 9.11.2018 Místo konání: Liberec - kasárna 6. října a kasárna Jana Žižky

Dne 9. 11. 2018 od 11,11 hodin proběhne v kasárnách 6. října (dolní kasárna) slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany ke Dni válečných veteránů. Tento slavnostní nástup bude také věnován zahájení oslav 20. výročí založení 9.

Datum:

Datum:

Velitel  ARRC generál  Shirreff  navštívil  libereckou posádku (2009)

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Nahoru