Vítejte

 

31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

generálmajora Oskara Starkoče

 

navazuje na historii a tradici útvarů chemického vojska v posádce Liberec. Vznikl 1. prosince 2013 a je pokračovatelem útvarů brigádního typu dislokovaných v Liberci od roku 1977.

Pluk je jediný specializovaný útvar Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám.

Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek i varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxických látek. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. V neposlední řadě se zabývá expertní činností ve prospěch nadřízených stupňů. 

Vyčleňuje síly a prostředky do úkolových uskupení AČR pro operace v zahraničí, do hotovostních sil NATO a EU i pro operace na území České republiky.

Přispívá k výcviku a přípravě příslušníků cizích armád ve své odbornosti ať už na území České republiky nebo vysláním mobilních výcvikových týmů na území hostitelského státu.

Přispívá k přípravě občanů k obraně státu organizací vzdělávacích a školících aktivit ve prospěch civilní veřejnosti. Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.

 

 

Vážení návštěvníci,

vítejte na webových stránkách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Věřím, že zde najdete potřebné informace, které hledáte. Pokud ne, tak nám prosím napište nebo zavolejte, budeme rádi za Vaše podněty.

plukovník Libor Švec

velitel pluku


 

Rozhovor s "Praporčíkem roku 2021"

Publikováno: 17.5.2021 Autor: Pavel Tichý

Každoročně je u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče v Liberci udílena cena „Praporčík roku“. V letošním roce ji získala rtm. Lenka Petráňová. Zastihli jsme ji v její kanceláři, jak čistila zbraň po střelbách. A položili jsme ji několik otázek.

Nahoru